• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 16 lần 27 lần 39 lần 65 lần
  1 1 lần 16 lần 27 lần 38 lần 65 lần
  2 16 lần 9 lần 23 lần 46 lần 65 lần
  3 11 lần 9 lần 23 lần 50 lần 65 lần
  4 8 lần 25 lần 34 lần 49 lần 76 lần
  5 13 lần 25 lần 34 lần 39 lần 76 lần
  6 5 lần 17 lần 30 lần 38 lần 74 lần
  7 4 lần 17 lần 30 lần 34 lần 74 lần
  8 3 lần 13 lần 31 lần 35 lần 72 lần
  9 8 lần 13 lần 31 lần 37 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so