• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 11 lần 27 lần 39 lần 79 lần
  1 8 lần 11 lần 27 lần 39 lần 79 lần
  2 2 lần 11 lần 22 lần 37 lần 75 lần
  3 13 lần 11 lần 22 lần 43 lần 75 lần
  4 8 lần 9 lần 29 lần 41 lần 77 lần
  5 7 lần 9 lần 29 lần 42 lần 77 lần
  6 10 lần 15 lần 29 lần 44 lần 90 lần
  7 7 lần 15 lần 29 lần 39 lần 90 lần
  8 12 lần 11 lần 24 lần 42 lần 76 lần
  9 8 lần 11 lần 24 lần 39 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so