• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 13 lần 32 lần 45 lần 77 lần
  1 6 lần 13 lần 32 lần 31 lần 77 lần
  2 9 lần 10 lần 19 lần 46 lần 77 lần
  3 7 lần 10 lần 19 lần 47 lần 77 lần
  4 8 lần 14 lần 34 lần 38 lần 89 lần
  5 8 lần 14 lần 34 lần 42 lần 89 lần
  6 13 lần 13 lần 24 lần 47 lần 89 lần
  7 9 lần 13 lần 24 lần 37 lần 89 lần
  8 10 lần 9 lần 27 lần 39 lần 89 lần
  9 5 lần 9 lần 27 lần 33 lần 89 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 04 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so