• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 33 lần 33 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 33 lần 33 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 28 lần 37 lần 37 lần
  1 7 lần 16 lần 28 lần 31 lần 37 lần
  2 9 lần 12 lần 24 lần 37 lần 31 lần
  3 10 lần 12 lần 24 lần 35 lần 31 lần
  4 5 lần 15 lần 33 lần 27 lần 37 lần
  5 5 lần 15 lần 33 lần 28 lần 37 lần
  6 3 lần 13 lần 30 lần 24 lần 35 lần
  7 11 lần 13 lần 30 lần 30 lần 35 lần
  8 11 lần 16 lần 23 lần 42 lần 27 lần
  9 10 lần 16 lần 23 lần 33 lần 27 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so