• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 33 lần 33 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 33 lần 33 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 47 lần 47 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 47 lần 47 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 21 lần 32 lần 44 lần 81 lần
  1 10 lần 21 lần 32 lần 30 lần 81 lần
  2 10 lần 16 lần 24 lần 53 lần 68 lần
  3 7 lần 16 lần 24 lần 43 lần 68 lần
  4 2 lần 17 lần 32 lần 37 lần 95 lần
  5 6 lần 17 lần 32 lần 43 lần 95 lần
  6 9 lần 12 lần 30 lần 44 lần 79 lần
  7 9 lần 12 lần 30 lần 41 lần 79 lần
  8 4 lần 7 lần 24 lần 32 lần 69 lần
  9 11 lần 7 lần 24 lần 38 lần 69 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so