• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 34 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 34 lần 34 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  6 16 lần 16 lần 16 lần 46 lần 46 lần
  7 16 lần 16 lần 16 lần 46 lần 46 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 15 lần 29 lần 40 lần 76 lần
  1 5 lần 15 lần 29 lần 50 lần 76 lần
  2 10 lần 11 lần 26 lần 41 lần 93 lần
  3 12 lần 11 lần 26 lần 45 lần 93 lần
  4 6 lần 13 lần 28 lần 39 lần 88 lần
  5 4 lần 13 lần 28 lần 34 lần 88 lần
  6 9 lần 22 lần 37 lần 32 lần 84 lần
  7 10 lần 22 lần 37 lần 45 lần 84 lần
  8 7 lần 7 lần 23 lần 41 lần 84 lần
  9 7 lần 7 lần 23 lần 38 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so