• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
  6 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 47 lần
  7 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 47 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 7 lần 20 lần 34 lần 82 lần
  1 9 lần 7 lần 20 lần 43 lần 82 lần
  2 14 lần 17 lần 31 lần 58 lần 78 lần
  3 6 lần 17 lần 31 lần 36 lần 78 lần
  4 10 lần 22 lần 38 lần 41 lần 105 lần
  5 10 lần 22 lần 38 lần 42 lần 105 lần
  6 6 lần 8 lần 21 lần 35 lần 80 lần
  7 8 lần 8 lần 21 lần 41 lần 80 lần
  8 7 lần 17 lần 30 lần 35 lần 75 lần
  9 8 lần 17 lần 30 lần 40 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so