Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
2 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
3 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 30 lần 30 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 15 lần 34 lần 50 lần 105 lần
1 10 lần 15 lần 34 lần 40 lần 105 lần
2 7 lần 19 lần 31 lần 43 lần 80 lần
3 14 lần 19 lần 31 lần 47 lần 80 lần
4 9 lần 12 lần 28 lần 35 lần 79 lần
5 6 lần 12 lần 28 lần 49 lần 79 lần
6 8 lần 22 lần 30 lần 37 lần 74 lần
7 5 lần 22 lần 30 lần 36 lần 74 lần
8 6 lần 9 lần 24 lần 34 lần 76 lần
9 9 lần 9 lần 24 lần 34 lần 76 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 08 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7