• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 49 lần 49 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 49 lần 49 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 15 lần 30 lần 46 lần 84 lần
  1 5 lần 15 lần 30 lần 30 lần 84 lần
  2 6 lần 11 lần 15 lần 47 lần 65 lần
  3 13 lần 11 lần 15 lần 45 lần 65 lần
  4 10 lần 11 lần 32 lần 44 lần 93 lần
  5 10 lần 11 lần 32 lần 40 lần 93 lần
  6 10 lần 18 lần 33 lần 36 lần 92 lần
  7 5 lần 18 lần 33 lần 29 lần 92 lần
  8 7 lần 16 lần 30 lần 45 lần 86 lần
  9 4 lần 16 lần 30 lần 43 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so