• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 13 lần 31 lần 44 lần 75 lần
  1 14 lần 13 lần 31 lần 42 lần 75 lần
  2 10 lần 19 lần 31 lần 40 lần 87 lần
  3 9 lần 19 lần 31 lần 41 lần 87 lần
  4 12 lần 18 lần 28 lần 47 lần 83 lần
  5 5 lần 18 lần 28 lần 40 lần 83 lần
  6 4 lần 12 lần 28 lần 39 lần 77 lần
  7 6 lần 12 lần 28 lần 29 lần 77 lần
  8 4 lần 15 lần 33 lần 43 lần 88 lần
  9 8 lần 15 lần 33 lần 40 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so