• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 36 lần 36 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 15 lần 33 lần 54 lần 96 lần
  1 13 lần 15 lần 33 lần 43 lần 96 lần
  2 4 lần 20 lần 29 lần 27 lần 93 lần
  3 7 lần 20 lần 29 lần 30 lần 93 lần
  4 8 lần 7 lần 16 lần 42 lần 57 lần
  5 11 lần 7 lần 16 lần 46 lần 57 lần
  6 12 lần 11 lần 24 lần 47 lần 76 lần
  7 8 lần 11 lần 24 lần 40 lần 76 lần
  8 4 lần 13 lần 30 lần 42 lần 85 lần
  9 4 lần 13 lần 30 lần 34 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so