• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 33 lần 33 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 33 lần 33 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 25 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 25 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 11 lần 23 lần 34 lần 74 lần
  1 13 lần 11 lần 23 lần 38 lần 74 lần
  2 12 lần 20 lần 29 lần 48 lần 71 lần
  3 3 lần 20 lần 29 lần 41 lần 71 lần
  4 9 lần 14 lần 28 lần 39 lần 85 lần
  5 6 lần 14 lần 28 lần 36 lần 85 lần
  6 9 lần 10 lần 22 lần 46 lần 82 lần
  7 6 lần 10 lần 22 lần 39 lần 82 lần
  8 5 lần 13 lần 30 lần 44 lần 76 lần
  9 10 lần 13 lần 30 lần 40 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so