• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 15 lần 26 lần 36 lần 72 lần
  1 7 lần 15 lần 26 lần 51 lần 72 lần
  2 8 lần 15 lần 31 lần 35 lần 103 lần
  3 10 lần 15 lần 31 lần 44 lần 103 lần
  4 10 lần 15 lần 25 lần 38 lần 77 lần
  5 6 lần 15 lần 25 lần 28 lần 77 lần
  6 10 lần 15 lần 32 lần 43 lần 101 lần
  7 7 lần 15 lần 32 lần 41 lần 101 lần
  8 8 lần 14 lần 25 lần 47 lần 78 lần
  9 7 lần 14 lần 25 lần 42 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so