• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 35 lần 35 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 35 lần 35 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 50 lần 50 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 50 lần 50 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 12 lần 25 lần 40 lần 85 lần
  1 9 lần 12 lần 25 lần 46 lần 85 lần
  2 7 lần 10 lần 28 lần 34 lần 89 lần
  3 4 lần 10 lần 28 lần 27 lần 89 lần
  4 8 lần 9 lần 21 lần 41 lần 73 lần
  5 9 lần 9 lần 21 lần 44 lần 73 lần
  6 8 lần 11 lần 21 lần 43 lần 62 lần
  7 10 lần 11 lần 21 lần 26 lần 62 lần
  8 10 lần 10 lần 22 lần 46 lần 84 lần
  9 5 lần 10 lần 22 lần 31 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so