• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 11 lần 24 lần 32 lần 79 lần
  1 5 lần 11 lần 24 lần 38 lần 79 lần
  2 5 lần 10 lần 29 lần 39 lần 75 lần
  3 8 lần 10 lần 29 lần 35 lần 75 lần
  4 13 lần 11 lần 22 lần 56 lần 81 lần
  5 7 lần 11 lần 22 lần 31 lần 81 lần
  6 9 lần 13 lần 21 lần 46 lần 72 lần
  7 9 lần 13 lần 21 lần 41 lần 72 lần
  8 5 lần 18 lần 33 lần 42 lần 100 lần
  9 13 lần 18 lần 33 lần 45 lần 100 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so