• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 55 lần 55 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 55 lần 55 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 13 lần 27 lần 33 lần 73 lần
  1 8 lần 13 lần 27 lần 41 lần 73 lần
  2 5 lần 14 lần 30 lần 39 lần 76 lần
  3 6 lần 14 lần 30 lần 32 lần 76 lần
  4 10 lần 12 lần 26 lần 41 lần 77 lần
  5 6 lần 12 lần 26 lần 46 lần 77 lần
  6 10 lần 11 lần 18 lần 45 lần 65 lần
  7 11 lần 11 lần 18 lần 48 lần 65 lần
  8 7 lần 15 lần 27 lần 38 lần 74 lần
  9 11 lần 15 lần 27 lần 42 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 01 -2021 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so