Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 53 lần 53 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 53 lần 53 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 12 lần 25 lần 39 lần 79 lần
1 11 lần 12 lần 25 lần 40 lần 79 lần
2 7 lần 16 lần 29 lần 43 lần 79 lần
3 6 lần 16 lần 29 lần 45 lần 79 lần
4 8 lần 14 lần 27 lần 33 lần 90 lần
5 10 lần 14 lần 27 lần 48 lần 90 lần
6 9 lần 12 lần 28 lần 44 lần 72 lần
7 12 lần 12 lần 28 lần 45 lần 72 lần
8 5 lần 14 lần 22 lần 32 lần 78 lần
9 6 lần 14 lần 22 lần 36 lần 78 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 01 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7