• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 22 lần 22 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 22 lần 22 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 18 lần 26 lần 51 lần 93 lần
  1 6 lần 18 lần 26 lần 39 lần 93 lần
  2 8 lần 13 lần 29 lần 26 lần 98 lần
  3 10 lần 13 lần 29 lần 68 lần 98 lần
  4 5 lần 12 lần 26 lần 26 lần 68 lần
  5 9 lần 12 lần 26 lần 44 lần 68 lần
  6 11 lần 14 lần 33 lần 30 lần 96 lần
  7 6 lần 14 lần 33 lần 33 lần 96 lần
  8 8 lần 7 lần 16 lần 40 lần 74 lần
  9 9 lần 7 lần 16 lần 48 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so