• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  2 13 lần 13 lần 13 lần 45 lần 45 lần
  3 13 lần 13 lần 13 lần 45 lần 45 lần
  4 13 lần 13 lần 13 lần 45 lần 45 lần
  5 13 lần 13 lần 13 lần 45 lần 45 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 16 lần 30 lần 39 lần 80 lần
  1 8 lần 16 lần 30 lần 50 lần 80 lần
  2 8 lần 11 lần 33 lần 38 lần 92 lần
  3 8 lần 11 lần 33 lần 41 lần 92 lần
  4 6 lần 15 lần 25 lần 39 lần 68 lần
  5 8 lần 15 lần 25 lần 34 lần 68 lần
  6 3 lần 13 lần 29 lần 35 lần 73 lần
  7 11 lần 13 lần 29 lần 40 lần 73 lần
  8 12 lần 8 lần 22 lần 50 lần 73 lần
  9 9 lần 8 lần 22 lần 39 lần 73 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so