• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 18 lần 30 lần 41 lần 68 lần
  1 4 lần 18 lần 30 lần 35 lần 68 lần
  2 10 lần 7 lần 23 lần 45 lần 68 lần
  3 13 lần 7 lần 23 lần 54 lần 68 lần
  4 5 lần 21 lần 34 lần 47 lần 78 lần
  5 12 lần 21 lần 34 lần 35 lần 78 lần
  6 5 lần 19 lần 33 lần 39 lần 79 lần
  7 8 lần 19 lần 33 lần 38 lần 79 lần
  8 4 lần 12 lần 26 lần 34 lần 73 lần
  9 8 lần 12 lần 26 lần 37 lần 73 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 03 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so