• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  8 15 lần 15 lần 15 lần 41 lần 41 lần
  9 15 lần 15 lần 15 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 25 lần 37 lần 69 lần
  1 14 lần 10 lần 25 lần 46 lần 69 lần
  2 5 lần 21 lần 30 lần 37 lần 85 lần
  3 6 lần 21 lần 30 lần 47 lần 85 lần
  4 14 lần 8 lần 24 lần 39 lần 79 lần
  5 9 lần 8 lần 24 lần 37 lần 79 lần
  6 7 lần 14 lần 32 lần 31 lần 84 lần
  7 7 lần 14 lần 32 lần 37 lần 84 lần
  8 7 lần 15 lần 24 lần 51 lần 81 lần
  9 7 lần 15 lần 24 lần 43 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so