• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 19 lần 34 lần 43 lần 86 lần
  1 10 lần 19 lần 34 lần 37 lần 86 lần
  2 4 lần 13 lần 25 lần 43 lần 81 lần
  3 17 lần 13 lần 25 lần 51 lần 81 lần
  4 9 lần 10 lần 25 lần 45 lần 103 lần
  5 7 lần 10 lần 25 lần 33 lần 103 lần
  6 5 lần 24 lần 38 lần 33 lần 86 lần
  7 5 lần 24 lần 38 lần 24 lần 86 lần
  8 4 lần 16 lần 31 lần 49 lần 84 lần
  9 10 lần 16 lần 31 lần 47 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so