• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  4 16 lần 16 lần 16 lần 38 lần 38 lần
  5 16 lần 16 lần 16 lần 38 lần 38 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 17 lần 26 lần 39 lần 39 lần
  1 8 lần 17 lần 26 lần 33 lần 39 lần
  2 9 lần 11 lần 26 lần 38 lần 33 lần
  3 14 lần 11 lần 26 lần 41 lần 33 lần
  4 4 lần 13 lần 32 lần 30 lần 38 lần
  5 7 lần 13 lần 32 lần 33 lần 38 lần
  6 7 lần 18 lần 33 lần 30 lần 41 lần
  7 7 lần 18 lần 33 lần 30 lần 41 lần
  8 7 lần 15 lần 24 lần 43 lần 30 lần
  9 8 lần 15 lần 24 lần 34 lần 30 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so