• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 34 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 34 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 20 lần 33 lần 44 lần 80 lần
  1 9 lần 20 lần 33 lần 32 lần 80 lần
  2 11 lần 16 lần 26 lần 55 lần 68 lần
  3 5 lần 16 lần 26 lần 43 lần 68 lần
  4 4 lần 16 lần 31 lần 37 lần 97 lần
  5 8 lần 16 lần 31 lần 43 lần 97 lần
  6 8 lần 10 lần 29 lần 44 lần 76 lần
  7 14 lần 10 lần 29 lần 42 lần 76 lần
  8 6 lần 7 lần 24 lần 30 lần 69 lần
  9 6 lần 7 lần 24 lần 35 lần 69 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so