• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 34 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 34 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 20 lần 33 lần 44 lần 80 lần
  1 9 lần 20 lần 33 lần 32 lần 80 lần
  2 11 lần 16 lần 26 lần 55 lần 68 lần
  3 5 lần 16 lần 26 lần 43 lần 68 lần
  4 4 lần 16 lần 31 lần 37 lần 97 lần
  5 8 lần 16 lần 31 lần 43 lần 97 lần
  6 8 lần 10 lần 29 lần 44 lần 76 lần
  7 14 lần 10 lần 29 lần 42 lần 76 lần
  8 6 lần 7 lần 24 lần 30 lần 69 lần
  9 6 lần 7 lần 24 lần 35 lần 69 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so