• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  6 16 lần 16 lần 16 lần 49 lần 49 lần
  7 16 lần 16 lần 16 lần 49 lần 49 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 15 lần 26 lần 39 lần 74 lần
  1 5 lần 15 lần 26 lần 49 lần 74 lần
  2 14 lần 9 lần 25 lần 43 lần 91 lần
  3 12 lần 9 lần 25 lần 49 lần 91 lần
  4 6 lần 18 lần 32 lần 41 lần 91 lần
  5 3 lần 18 lần 32 lần 35 lần 91 lần
  6 9 lần 21 lần 38 lần 30 lần 87 lần
  7 10 lần 21 lần 38 lần 43 lần 87 lần
  8 9 lần 9 lần 22 lần 38 lần 84 lần
  9 6 lần 9 lần 22 lần 38 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so