• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 19 lần 33 lần 45 lần 90 lần
  1 8 lần 19 lần 33 lần 33 lần 90 lần
  2 7 lần 11 lần 24 lần 39 lần 72 lần
  3 8 lần 11 lần 24 lần 32 lần 72 lần
  4 4 lần 8 lần 22 lần 48 lần 65 lần
  5 11 lần 8 lần 22 lần 46 lần 65 lần
  6 4 lần 10 lần 23 lần 44 lần 81 lần
  7 9 lần 10 lần 23 lần 40 lần 81 lần
  8 7 lần 10 lần 31 lần 39 lần 82 lần
  9 10 lần 10 lần 31 lần 39 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so