• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 44 lần 44 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 44 lần 44 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 48 lần 48 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 7 lần 20 lần 34 lần 83 lần
  1 12 lần 7 lần 20 lần 46 lần 83 lần
  2 9 lần 18 lần 33 lần 58 lần 81 lần
  3 8 lần 18 lần 33 lần 37 lần 81 lần
  4 8 lần 19 lần 34 lần 39 lần 103 lần
  5 7 lần 19 lần 34 lần 41 lần 103 lần
  6 6 lần 12 lần 21 lần 33 lần 81 lần
  7 8 lần 12 lần 21 lần 39 lần 81 lần
  8 9 lần 15 lần 28 lần 37 lần 74 lần
  9 9 lần 15 lần 28 lần 41 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 08 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so