• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 52 lần 52 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 52 lần 52 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 17 lần 29 lần 45 lần 82 lần
  1 8 lần 17 lần 29 lần 31 lần 82 lần
  2 5 lần 14 lần 18 lần 47 lần 67 lần
  3 8 lần 14 lần 18 lần 42 lần 67 lần
  4 8 lần 10 lần 29 lần 42 lần 94 lần
  5 9 lần 10 lần 29 lần 41 lần 94 lần
  6 13 lần 15 lần 32 lần 41 lần 88 lần
  7 8 lần 15 lần 32 lần 33 lần 88 lần
  8 6 lần 14 lần 29 lần 42 lần 86 lần
  9 4 lần 14 lần 29 lần 41 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 09 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so