• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 35 lần 35 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 35 lần 35 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 44 lần 44 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 44 lần 44 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 32 lần 53 lần 94 lần
  1 14 lần 16 lần 32 lần 42 lần 94 lần
  2 7 lần 20 lần 31 lần 28 lần 93 lần
  3 8 lần 20 lần 31 lần 32 lần 93 lần
  4 3 lần 9 lần 19 lần 43 lần 59 lần
  5 11 lần 9 lần 19 lần 46 lần 59 lần
  6 11 lần 15 lần 27 lần 46 lần 77 lần
  7 8 lần 15 lần 27 lần 39 lần 77 lần
  8 5 lần 12 lần 29 lần 42 lần 84 lần
  9 4 lần 12 lần 29 lần 34 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so