• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 15 lần 27 lần 38 lần 71 lần
  1 8 lần 15 lần 27 lần 50 lần 71 lần
  2 6 lần 17 lần 33 lần 35 lần 104 lần
  3 8 lần 17 lần 33 lần 46 lần 104 lần
  4 9 lần 12 lần 25 lần 34 lần 76 lần
  5 8 lần 12 lần 25 lần 29 lần 76 lần
  6 9 lần 16 lần 32 lần 44 lần 102 lần
  7 8 lần 16 lần 32 lần 40 lần 102 lần
  8 8 lần 12 lần 21 lần 48 lần 77 lần
  9 10 lần 12 lần 21 lần 41 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so