• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 9 lần 19 lần 30 lần 72 lần
  1 9 lần 9 lần 19 lần 33 lần 72 lần
  2 11 lần 12 lần 22 lần 34 lần 80 lần
  3 5 lần 12 lần 22 lần 42 lần 80 lần
  4 10 lần 12 lần 21 lần 44 lần 68 lần
  5 5 lần 12 lần 21 lần 43 lần 68 lần
  6 11 lần 10 lần 23 lần 51 lần 67 lần
  7 6 lần 10 lần 23 lần 42 lần 67 lần
  8 11 lần 20 lần 30 lần 43 lần 79 lần
  9 9 lần 20 lần 30 lần 43 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so