• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 12 lần 24 lần 37 lần 79 lần
  1 11 lần 12 lần 24 lần 48 lần 79 lần
  2 8 lần 18 lần 32 lần 40 lần 86 lần
  3 7 lần 18 lần 32 lần 38 lần 86 lần
  4 9 lần 10 lần 27 lần 34 lần 73 lần
  5 8 lần 10 lần 27 lần 37 lần 73 lần
  6 8 lần 10 lần 22 lần 45 lần 88 lần
  7 10 lần 10 lần 22 lần 48 lần 88 lần
  8 6 lần 15 lần 24 lần 46 lần 74 lần
  9 4 lần 15 lần 24 lần 32 lần 74 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 12 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so