• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 45 lần 45 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 45 lần 45 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 13 lần 23 lần 34 lần 78 lần
  1 5 lần 13 lần 23 lần 38 lần 78 lần
  2 8 lần 9 lần 29 lần 37 lần 78 lần
  3 10 lần 9 lần 29 lần 37 lần 78 lần
  4 13 lần 11 lần 22 lần 52 lần 81 lần
  5 7 lần 11 lần 22 lần 29 lần 81 lần
  6 8 lần 16 lần 23 lần 44 lần 74 lần
  7 7 lần 16 lần 23 lần 42 lần 74 lần
  8 8 lần 16 lần 33 lần 47 lần 99 lần
  9 8 lần 16 lần 33 lần 45 lần 99 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so