• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 30 lần 30 lần
  1 30 lần 30 lần 30 lần 30 lần 30 lần
  2 30 lần 30 lần 30 lần 31 lần 31 lần
  3 31 lần 31 lần 31 lần 31 lần 31 lần
  4 31 lần 31 lần 31 lần 33 lần 33 lần
  5 33 lần 33 lần 33 lần 33 lần 33 lần
  6 33 lần 33 lần 33 lần 29 lần 29 lần
  7 29 lần 29 lần 29 lần 29 lần 29 lần
  8 29 lần 29 lần 29 lần 40 lần 40 lần
  9 40 lần 40 lần 40 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 40 lần 3 lần 20 lần 27 lần 66 lần
  1 66 lần 3 lần 20 lần 31 lần 66 lần
  2 66 lần 1 lần 20 lần 21 lần 65 lần
  3 65 lần 1 lần 20 lần 32 lần 65 lần
  4 65 lần 2 lần 12 lần 37 lần 57 lần
  5 57 lần 2 lần 12 lần 27 lần 57 lần
  6 57 lần 3 lần 16 lần 27 lần 72 lần
  7 72 lần 3 lần 16 lần 30 lần 72 lần
  8 72 lần 5 lần 21 lần 21 lần 81 lần
  9 81 lần 5 lần 21 lần 44 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so