Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
4 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 47 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 48 lần 48 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc