• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 14 lần 30 lần 46 lần 76 lần
  1 8 lần 14 lần 30 lần 36 lần 76 lần
  2 11 lần 13 lần 24 lần 49 lần 78 lần
  3 5 lần 13 lần 24 lần 41 lần 78 lần
  4 12 lần 17 lần 34 lần 42 lần 92 lần
  5 5 lần 17 lần 34 lần 37 lần 92 lần
  6 9 lần 8 lần 23 lần 48 lần 84 lần
  7 8 lần 8 lần 23 lần 37 lần 84 lần
  8 9 lần 17 lần 26 lần 37 lần 93 lần
  9 4 lần 17 lần 26 lần 32 lần 93 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so