• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 12 lần 25 lần 40 lần 71 lần
  1 10 lần 12 lần 25 lần 45 lần 71 lần
  2 6 lần 19 lần 31 lần 37 lần 85 lần
  3 10 lần 19 lần 31 lần 50 lần 85 lần
  4 10 lần 7 lần 24 lần 36 lần 79 lần
  5 8 lần 7 lần 24 lần 39 lần 79 lần
  6 9 lần 17 lần 33 lần 32 lần 89 lần
  7 5 lần 17 lần 33 lần 33 lần 89 lần
  8 10 lần 17 lần 25 lần 52 lần 79 lần
  9 5 lần 17 lần 25 lần 41 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so