Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
1 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 39 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7