• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  4 15 lần 15 lần 15 lần 42 lần 42 lần
  5 15 lần 15 lần 15 lần 42 lần 42 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 15 lần 27 lần 42 lần 42 lần
  1 9 lần 15 lần 27 lần 37 lần 42 lần
  2 8 lần 13 lần 24 lần 41 lần 37 lần
  3 13 lần 13 lần 24 lần 43 lần 37 lần
  4 6 lần 13 lần 32 lần 33 lần 41 lần
  5 9 lần 13 lần 32 lần 35 lần 41 lần
  6 12 lần 18 lần 33 lần 35 lần 43 lần
  7 5 lần 18 lần 33 lần 32 lần 43 lần
  8 7 lần 11 lần 27 lần 45 lần 33 lần
  9 3 lần 11 lần 27 lần 35 lần 33 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so