• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 53 lần 53 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 53 lần 53 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 11 lần 23 lần 38 lần 86 lần
  1 11 lần 11 lần 23 lần 44 lần 86 lần
  2 4 lần 15 lần 31 lần 55 lần 78 lần
  3 10 lần 15 lần 31 lần 39 lần 78 lần
  4 6 lần 15 lần 30 lần 38 lần 98 lần
  5 5 lần 15 lần 30 lần 38 lần 98 lần
  6 9 lần 14 lần 22 lần 33 lần 82 lần
  7 8 lần 14 lần 22 lần 38 lần 82 lần
  8 10 lần 13 lần 27 lần 38 lần 73 lần
  9 10 lần 13 lần 27 lần 44 lần 73 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 08 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so