• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 23 lần 45 lần 100 lần
  1 7 lần 10 lần 23 lần 38 lần 100 lần
  2 6 lần 13 lần 29 lần 41 lần 79 lần
  3 13 lần 13 lần 29 lần 45 lần 79 lần
  4 12 lần 12 lần 25 lần 39 lần 80 lần
  5 10 lần 12 lần 25 lần 51 lần 80 lần
  6 5 lần 20 lần 33 lần 35 lần 75 lần
  7 6 lần 20 lần 33 lần 34 lần 75 lần
  8 6 lần 17 lần 27 lần 36 lần 79 lần
  9 11 lần 17 lần 27 lần 41 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc