• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 28 lần 41 lần 72 lần
  1 11 lần 12 lần 28 lần 47 lần 72 lần
  2 9 lần 21 lần 37 lần 41 lần 89 lần
  3 12 lần 21 lần 37 lần 42 lần 89 lần
  4 9 lần 16 lần 28 lần 46 lần 86 lần
  5 13 lần 16 lần 28 lần 43 lần 86 lần
  6 5 lần 17 lần 31 lần 40 lần 79 lần
  7 3 lần 17 lần 31 lần 27 lần 79 lần
  8 7 lần 16 lần 30 lần 41 lần 86 lần
  9 5 lần 16 lần 30 lần 37 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so