• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 14 lần 27 lần 39 lần 75 lần
  1 8 lần 14 lần 27 lần 50 lần 75 lần
  2 6 lần 12 lần 30 lần 37 lần 101 lần
  3 10 lần 12 lần 30 lần 47 lần 101 lần
  4 10 lần 11 lần 26 lần 36 lần 74 lần
  5 12 lần 11 lần 26 lần 32 lần 74 lần
  6 8 lần 17 lần 31 lần 38 lần 100 lần
  7 7 lần 17 lần 31 lần 36 lần 100 lần
  8 5 lần 15 lần 23 lần 47 lần 79 lần
  9 9 lần 15 lần 23 lần 43 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 10 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so