• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 20 lần 34 lần 73 lần
  1 7 lần 14 lần 32 lần 47 lần 94 lần
  2 12 lần 16 lần 27 lần 41 lần 81 lần
  3 7 lần 15 lần 32 lần 38 lần 74 lần
  4 9 lần 12 lần 22 lần 37 lần 79 lần
  5 12 lần 18 lần 33 lần 51 lần 83 lần
  6 5 lần 9 lần 24 lần 39 lần 81 lần
  7 11 lần 14 lần 29 lần 35 lần 83 lần
  8 8 lần 17 lần 31 lần 48 lần 84 lần
  9 2 lần 6 lần 20 lần 35 lần 78 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 20 lần 31 lần 50 lần 84 lần
  1 8 lần 15 lần 26 lần 38 lần 73 lần
  2 5 lần 16 lần 29 lần 45 lần 89 lần
  3 7 lần 9 lần 23 lần 41 lần 82 lần
  4 11 lần 15 lần 31 lần 49 lần 93 lần
  5 4 lần 9 lần 22 lần 43 lần 97 lần
  6 7 lần 11 lần 26 lần 38 lần 76 lần
  7 12 lần 19 lần 28 lần 33 lần 70 lần
  8 7 lần 9 lần 26 lần 36 lần 70 lần
  9 10 lần 12 lần 28 lần 32 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so