• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 47 lần 47 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 16 lần 27 lần 38 lần 84 lần
  1 6 lần 16 lần 27 lần 45 lần 84 lần
  2 7 lần 14 lần 25 lần 34 lần 89 lần
  3 6 lần 14 lần 25 lần 32 lần 89 lần
  4 9 lần 13 lần 22 lần 39 lần 76 lần
  5 8 lần 13 lần 22 lần 39 lần 76 lần
  6 9 lần 10 lần 24 lần 43 lần 64 lần
  7 10 lần 10 lần 24 lần 31 lần 64 lần
  8 10 lần 14 lần 22 lần 45 lần 83 lần
  9 7 lần 14 lần 22 lần 32 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so