• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 33 lần 33 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 33 lần 33 lần
  4 14 lần 14 lần 14 lần 45 lần 45 lần
  5 14 lần 14 lần 14 lần 45 lần 45 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 12 lần 24 lần 34 lần 78 lần
  1 10 lần 12 lần 24 lần 50 lần 78 lần
  2 7 lần 18 lần 36 lần 41 lần 87 lần
  3 4 lần 18 lần 36 lần 35 lần 87 lần
  4 8 lần 11 lần 27 lần 33 lần 76 lần
  5 6 lần 11 lần 27 lần 34 lần 76 lần
  6 14 lần 9 lần 20 lần 49 lần 85 lần
  7 8 lần 9 lần 20 lần 46 lần 85 lần
  8 11 lần 12 lần 24 lần 48 lần 72 lần
  9 5 lần 12 lần 24 lần 35 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so