• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 51 lần 51 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 51 lần 51 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 20 lần 34 lần 78 lần
  1 6 lần 10 lần 20 lần 40 lần 78 lần
  2 10 lần 11 lần 27 lần 40 lần 77 lần
  3 12 lần 11 lần 27 lần 37 lần 77 lần
  4 11 lần 13 lần 25 lần 51 lần 82 lần
  5 9 lần 13 lần 25 lần 33 lần 82 lần
  6 7 lần 17 lần 27 lần 43 lần 76 lần
  7 7 lần 17 lần 27 lần 40 lần 76 lần
  8 8 lần 18 lần 34 lần 43 lần 101 lần
  9 6 lần 18 lần 34 lần 44 lần 101 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so