• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 52 lần 52 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 52 lần 52 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  8 15 lần 15 lần 15 lần 42 lần 42 lần
  9 15 lần 15 lần 15 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 12 lần 27 lần 37 lần 69 lần
  1 9 lần 12 lần 27 lần 44 lần 69 lần
  2 9 lần 13 lần 27 lần 38 lần 79 lần
  3 6 lần 13 lần 27 lần 31 lần 79 lần
  4 10 lần 11 lần 26 lần 44 lần 76 lần
  5 4 lần 11 lần 26 lần 39 lần 76 lần
  6 8 lần 10 lần 19 lần 47 lần 64 lần
  7 11 lần 10 lần 19 lần 49 lần 64 lần
  8 5 lần 20 lần 31 lần 33 lần 82 lần
  9 11 lần 20 lần 31 lần 43 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 01 -2021 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so