• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 1 lần 1 lần 1 lần 30 lần 30 lần
  1 1 lần 1 lần 1 lần 30 lần 30 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  6 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
  7 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
  8 2 lần 2 lần 2 lần 38 lần 38 lần
  9 2 lần 2 lần 2 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 1 lần 1 lần 20 lần 26 lần 61 lần
  1 5 lần 1 lần 20 lần 35 lần 61 lần
  2 3 lần 5 lần 20 lần 21 lần 69 lần
  3 1 lần 5 lần 20 lần 31 lần 69 lần
  4 5 lần 3 lần 13 lần 39 lần 59 lần
  5 2 lần 3 lần 13 lần 28 lần 59 lần
  6 3 lần 1 lần 16 lần 23 lần 71 lần
  7 2 lần 1 lần 16 lần 28 lần 71 lần
  8 1 lần 5 lần 25 lần 21 lần 86 lần
  9 4 lần 5 lần 25 lần 45 lần 86 lần
  Loading...

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 02 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so