• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 10 lần 24 lần 40 lần 78 lần
  1 7 lần 10 lần 24 lần 37 lần 78 lần
  2 10 lần 13 lần 21 lần 41 lần 79 lần
  3 17 lần 13 lần 21 lần 52 lần 79 lần
  4 6 lần 10 lần 26 lần 35 lần 77 lần
  5 10 lần 10 lần 26 lần 40 lần 77 lần
  6 5 lần 28 lần 36 lần 43 lần 98 lần
  7 9 lần 28 lần 36 lần 41 lần 98 lần
  8 8 lần 12 lần 22 lần 44 lần 78 lần
  9 2 lần 12 lần 22 lần 32 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so